تصاویر ازگیاهان و درختان محلی استان کرمان- شهرستان راور

گیاه کِبِرو

این گیاه در شهرستان راور وشهر های دیگر می روید که مردم راور به زبان محلی به آن کِبِرو می گویند.مردم راور از غنچه و میوه ی این گیاه ترشی درست می کنند.که ترشی بسیار خوش مزه ای می شود و برای بعضی از امراض نیز مفید می باشد.

 

درخت پَتک-ده شیب

این درخت که مردم راور به زبان محلی به آن پَتک می گویند. درنزدیکی خانه ی آقای آبادی پیشه در روستای ده شیب می باشدآقای آبادی پیشه می گوید قدمت این درخت 300سال است.

/ 0 نظر / 49 بازدید