آغازبرداشت هندوانه ازمزارع روستای شریف آبادراور+عکس

برداشت هندوانه از مزارع کشاورزی شریف آباد

    روستای شریف آباد یکی از مناطق مهم در کشت و تولید گیاهان جالیزی در شهرستان راور می باشد و در بین محصولات جالیزی، هندوانه شریف آباد بیشترین سطح و بالاترین تولید را به خود اختصاص داده است.

/ 0 نظر / 76 بازدید