نحوه تقسیم آب کشاورزی درروستای شریف آباد

نحوه تقسیم آب درروستای شریف آباد

    به دلیل نبودن ساعت درزمان قدیم درروستای شریف آباد برای تقسیم آب کشاورزی، ازطشته نیم طاق وطاق، دانگ استفاده می کردند وبه این طریق که طشتی را پرازآب کرده وظرف کوچکتری را که سوراخ ریز دروسط آن قرار داشت،درآب این طشت قرارمی دادند که آب کم کم ازاین سوراخ وارد ظرف کوچک می گردید تا کاملا" پرشده و درطشت هرشصت طشته یک طاق، معادل 12ساعت و هر دو طاق، یک دانگ معادل 24 ساعت به حساب می آمده است.

منبع:تاریخ فرهنگ محلی کوهبنان نوشته فاطمه بیگم روح الامینی

/ 0 نظر / 22 بازدید