خانه های قدیمی شریف آباد

      باتوجه به ساخت وساز های جدیدی که در روستای شریف آباد انجام شده تمام خانه های قدیمی ازبین رفته اند وجای آنها خانه های جدید احداث شده است.امابااین وجود بافت قدیمی این روستا ازبین نرفته است وخانه های زیبای قدیمی در این روستا به چشم می خورد.که نمونه ای از این خانه ها خانه ی قدیمی که در مرکز این روستا می باشد.این خانه قدمتی چندصدساله دارد.ومعماری بسیار پیچیده ای دارد. این خانه شامل قسمت های متفاوتی است.درطبقه اول مدبخ«مطبخ»وچاه آبی که در وسط حیاط این خانه بوده است.وآب موردنیاز این خانواده را تامین می کرده است.علاوه براین ها اتاقهای تودر توکه نشان از معماری ایرانی دارد.درطبقه دوم اتاق های تابستانی وبادگیرو...وجوددارد.خانه های قدیمی شریف آباد

 

خانه های قدیمی شریف آبادخانه های قدیمی شریف آباد

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید