روستای سرسبز ما شریف آباد

روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.

آغازبرداشت انار ازباغات انارشریف آباد راور

     برداشت انارازباغات روستای شریف آبادراوراز اوایل مهرماه آغازشده وتا اواسط آبان ماه ادامه خواهدداشت.شریف آباد یکی ازتولید کنندگان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 53 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
3 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
9 پست
آذر 91
2 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
2 پست
انار
2 پست
دانلود
2 پست
تقسیم_آب
1 پست
مسجد
1 پست
طبیعت
3 پست
راور
7 پست
rug
1 پست
desert
1 پست
carpet
1 پست
ravar
1 پست
کِبِرو
1 پست
ده_شیب
1 پست
فرهنگ
1 پست
زرتشتیان
1 پست
دخمه
1 پست
اشعار
1 پست