روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
تصاویر اولین باران پاییزی شریف آبادراور

باران پاییزیباران پاییزیباران پاییزی


برچسب‌ها: باران پاییزی