روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
آغازبرداشت انار ازباغات انارشریف آباد راور

     برداشت انارازباغات روستای شریف آبادراوراز اوایل مهرماه آغازشده وتا اواسط آبان ماه ادامه خواهدداشت.شریف آباد یکی ازتولید کنندگان اناردرشهرستان راور می باشد وانواع انار به نام های محلی:بی دونه،کیمانی،درپایاب،طوق،میوه خوش،پیازی دراین روستا تولید می شود.

برداشت انار شریف آباد

برداشت انار شریف آباد

برداشت انار شریف آبادبرچسب‌ها: انار