روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
جمعیت روستاهای شهرستان راور+دانلودPDF

برای دانلودPDFروی تصویرزیرکلیک کنید.

دانلود

منبع:فرمانداری راور


برچسب‌ها: دانلود