روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
جالب ودیدنی

جالب ودیدنیجالب ودیدنیبدون شرح!!!!بدون شرح!!!!


برچسب‌ها: بدون شرح!!!!