روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
تصاویردرباره روستای شریف آباد-شهرستان راور

«برای دیدن تصاویردرباره روستای شریف آبادروی تصویرزیرکلیک کنید»

تصاویربیشتردرباره روستای شریف آباد-شهرستان راور


برچسب‌ها: گالری تصاویر