روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
بناهای تاریخی روستای شریف آباد-شهرستان راور

 مهمترین بناهای تاریخی روستای شریف آباد -شهرستان راور عبارت انداز:

 ردیف

بنای تاریخی

1

 دخمه زرتشتیان شریف آباد

2

 ساختمان پست شریف آباددردوره قاجار

3

 کاروانسرای شریف آباد

4

 شیره پس خانه شریف آباد «کارخانه شیره انگور پزی»

5

 آب انبار شریف آباد

 6

 خانه های قدیمی شریف آباد

7

 مسجدشریف آباد

8

 حمام عمومی شریف آباد

تذکر

 برای مشاهده ی توضیحات بیشترروی متن موردنظرکلیک کنید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


برچسب‌ها: بناهای تاریخی