روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
بناهای تاریخی استان کرمان-قلعه قهقهه-شهرستان راور+عکس

قلعه قهقهه شهرستان راور

قلعه قهقهه درنزدیکی شهرستان راوردراستان کرمان بنای مخروبه ای است که درحدود سه کیلومتری شرق راوردر نزدیکی روستای ده شیب واقع شده و جزء قدیمی ترین بناهای تاریخی راور به شمار می رود. آثار و بقایایی که از این بنا به جای مانده بیننده را به این حقیقت نزدیک می سازد که قرن ها از عمر آن می گذرد.(1)

منابع:

(1).کاربخش راوری-ماشاالله-راور شهری در حاشیه کویر-کرمان-مرکزکرمان
شناسی-1375