روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
جمعیت روستای شریف آباد

  روستای شریف آباد

           طبق آماری که توسط کمیته ی آمارجهادسازندگی استان کرمان درآبان 1360 تهیه شده است.تعداد30خانواردرشریف آبادزندگی می کنند.امابه دلیل اینکه این روستا آب وهوای مناسبی داردمردم شهرستان راورنیزبرای سکونت به این روستا آمده اند.وباخریداراضی ازمردم این روستا وباساخت خانه دراین روستا ساکن شده اند. به همین دلیل امروزه جمعیت روستای شریف آبادافزایش پیداکرده که برابر350 نفر است.

ویرایش این مطالب

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: جمعیت شریف آباد
وجه تسمیه روستای شریف آباد-راور

  شریف آباد-راور       باتحقیقاتی که درمورد شریف آباد انجام شده به درستی نمی توان دلیل نامگذاری این منطقه رابه نام  «شریف آباد»معین کرد.اما به دلیل اینکه تلمبه ی آبی درسال 1362درشریف آباد احداث شده است وآب مورد نیازکشاورزان این منطقه را تامین می کند.این منطقه رابه نام آن تلمبه یعنی«روستای تلمبه شهیدصدوقی»می شناسند.درفرمانداری شهرستان راورنیز نام این روستا«تلمبه شهیدصدوقی» ثبت شده است.اماتمام مردم شهرستان راورونقشه های جغرافیایی این روستارابا نام«روستای شریف آباد»می شناسند.اما به طوردقیق مشخص نیست که چرا نام این روستا را با این نام ثبت کرده اند.با اینکه می دانیم نام شریف آباد قدمت چندصد ساله دارد.

ویرایش این مطالب


برچسب‌ها: وجه تسمیه
ویرایش مطالب این وبلاگ

  نویسنده:مطالب این وبلاگ برگرفته از مصاحبه با مردم روستای شریف آباد وکتاب راور شهری در حاشیه کویراست.و کامل کردن این اطلاعات نیاز به مطالعه زیاد ووقت کافی دارد. که بنده با زمان محدودی که داشتم این مطالب را جمع آوری کردم از دوستانی که اطلاعاتی دراین زمینه دارند.به آدرس ایمیل روستای شریف آبادیا دربخش نظرها درکامل کردن این مطالب به ما کمک کنید.باتشکرازشما سروران گرامی

yahoo-mail

gmail

 

«سرویس ایمیل خودراانتخاب کنید»

 

   آدرس ایمیل شریف آباد:sharifabadvillage@gmail.com


کاروانسرای شریف آباد

 شریف آباد-راور

         درزمان قدیم زواروکاروانهای تجاری برای رسیدن به شهرراور و سپس خراسان جهت استراحت درچندکاروانسراکه درمسیرکرمان راوربوده است اطراق می کردند.آنها پس ازتهیه مایحتاج وموادغذایی موردنیازراه کویررادرپیش می گرفتند.درمسیرکرمان به راورآخرین کاروانسرا کاروانسرای شریف آباد بوده است. که توسط حاج غلام علی خان ازاحفادابراهیم خان ظهیرالدوله ساخته شده که امروزه آثاری ازآن برجای نیست.

ویرایش این مطالب


برچسب‌ها: کاروانسرا
بناهای تاریخی روستای شریف آباد-شهرستان راور

 مهمترین بناهای تاریخی روستای شریف آباد -شهرستان راور عبارت انداز:

 ردیف

بنای تاریخی

1

 دخمه زرتشتیان شریف آباد

2

 ساختمان پست شریف آباددردوره قاجار

3

 کاروانسرای شریف آباد

4

 شیره پس خانه شریف آباد «کارخانه شیره انگور پزی»

5

 آب انبار شریف آباد

 6

 خانه های قدیمی شریف آباد

7

 مسجدشریف آباد

8

 حمام عمومی شریف آباد

تذکر

 برای مشاهده ی توضیحات بیشترروی متن موردنظرکلیک کنید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


برچسب‌ها: بناهای تاریخی
ساختمانهای پست شریف آباد دردوره قاجار

ساختمانهای پست شریف آباد درزمان قاجار    چهارساختمان در دوره قاجار درابتدای شریف آباد «در ورودی شهرستان راور»ساخته شده بوده که به پست مشهوربودند.ظاهراً این دومکان محل مبادله اخبار و نامه ها بوده است.

پستچی یا مأمور انتقال اخبارو نامه ها محموله پستی یا اخبار مربوطه راتحویل این پستها می داده  و مأموری که درپست بوده با یک اسب تازه نفس محموله را به پست بعدی می رسانده است واگرمحموله یا اخبارمحرمانه بودهمان مأمورفقط اسب خودراعوض کرده وبه راه خودادامه می داده است. همچنین می گویند مأمورین مالیاتی دولت نیزدراین محلها مستقربودند وازکسانی که ازاین جاده عبورمی کردند وکالای تجاری داشته اندعوارض می گرفته اند.که امروزه آثاری ازآن ساختمانها برجای نیست.«1»

منابع:

1.کاربخش راوری-ماشالله-راورشهری درحاشیه کویر-کرمان-مرکزکرمان شناسی-1375


برچسب‌ها: پست شریف آباد
موقعیت جغرافیایی روستای شریف آباد

موقعیت جغرافیایی روستای شریف آباد-راور

روستای شریف آباد یکی ازروستاهای شهرستان راور در استان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.روستای شریف آباد جزوروستاهای جلگه ای راور محسوب می شود. که ازطرف شمال به شهرستان راور،ازطرف جنوب به جاده ی کرمان - راور،ازمشرق به روستای دهوج وازمغرب به روستای خیرآبادمحدود می شود.


کشف موقوفه ای پس ازیک قرن در شهرستان راور کرمان

کشف موقوفه ای پس ازیک قرن در شهرستان راور کرمان

پیرمردی پس از سالها تصمیم میگیرد اسناد و مدارک منزلش را سرو سامان دهد که در این جستجو سندی را کشف میکند که اوضاع روستایی را پس از سالها متحول میکند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه به نقل از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان سرپرست اوقاف شهرستان راور از کشف وقف نامه قدیمی به قدمت 140سال در این شهرستان خبر داد.
منصور هدایتی گفت: احمد بهاء آبادی با مراجعه به اداره اوقاف این شهرستان و با دردست داشتن وقف نامه قدیمی مربوط به عصر قاجاریه که در اسناد قدیمی منزلش پیدا شده بود، از وقف زمینی در یکی از روستاهای این شهرستان پرده برداشت.وی بیان داشت این موقوفه به مساحت 5 هکتار و تحت کاربری کشاورزی و درختان مشجر و ثمری در شمال راور و در روستای فیض آباد واقع شده است.
هدایتی افزود :پس از بررسی متن وقف نامه معلوم شد تاریخ وقف آن به 134 سال پیش ودر دوران قاجاریه بر میگردد که توسط واقف خیراندیش به نام عباس وقف بر مخارج تعزیه داری سرور و سالار شهیدان در ایام محرم در منطقه گردیده است.وی ارزش کل موقوفه را بالغ بر 500میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت:زمین موقوفه در حال حاضر در دست کشت وزرع توسط زارعین می باشد که متصرفین بعد از این ملزم به تنظیم سند اجاره با اوقاف می باشند.
هدایتی افزود: یکی از کارهای ضروری با توجه به شرایط منطقه، احیاء و آبادانی اراضی موقوفه و اجاره اراضی آن به کشاورزان است تا نیت واقف به نحو احسن پس از یک قرن انجام گیرد.سرپرست اوقاف شهرستان راور بیان داشت: احیاء وقف پس از سالها نشان اززنده بودن چشمه سار وقف میباشد و نشان میدهد کار نیک همیشه ماندگار است.

شریف آباد-راوردرباشگاه خبرنگاران

           شریف آباد-راور درباشگاه خبرنگاران

طبق خبرگذاری مرکز خبر استان کرمان باغ اناری در روستای شریف آباد راوربرای دومین باردرسال جاری به گل نشسته است.دراین باغ دوهکتاری،شکوفه های جدید که چندبرابرشکوفه های بهاری است درکنارمیوه های درختان انارخودنمایی می کند. آقای نیکروش صاحب باغ ،استفاده ازکودحیوانی استفاده نکردن از سم وآب دهی به موقع را علت دوبار ثمردهی باغ خود می داند.شهرستان راور306هکتارباغ انارمثمردارد.که بیشترآن اختصاص به روستای شریف آباد دارد.

            شریف آباد-راور درباشگاه خبرنگاران

طبق خبرگذاری باشگاه خبرنگاران کشورمان بزقاله ی ناقص الخلقه ای در روستای شریف آبادشهرستان راور متولدشد.این بزقاله ازنوع دوقلوهای به هم چسپیده که دارای دوسر،چهارپاودودست بودند.