روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
عکس های زیبا و دیدنی از به گل نشستن باغ های انار در شریف آباد-راور

 

به گل نشستن باغ های انار در شریف آباد-راوربه گل نشستن باغ های انار در شریف آباد-راور

به گل نشستن باغ های انار در شریف آباد-راور

باغ انار در شریف آباد- راور

 


برچسب‌ها: طبیعت