روستای شریف آبادیکی ازروستاهای شهرستان راوردراستان کرمان می باشد.که در3کیلومتری جنوب راوردرکنارراه فرعی راوربه کرمان قراردارد.
 
آخرین مطالب
 
صفحات
Ravar a city in Desert-kerman

There are many deserts in the world. A desert is a great area of hot,dry land. In the desert .there are many hills and drifts of sand or dunes.In some parts of the desert, the land is very high and there is some rain. In these high places, there are some plants and trees. There is also water from springs or wells. People live near these sources of water. They have houses and gardens with palm trees.

         Other people in desert lands move about from one place to another. They look for water and also grass for their animals. Life in the desert is not easy. There is not much water, and the weather is very hot in the day and cold at night.  Ravar in the north of Kerman province, in southern Iran, ravar is a Beautiful city. There  are  many monument  in ravar. In some parts of ravar there are many village,  sharifabad is a village in ravar .But Ravar carpet is very Famous there are many ravar carpet  in Museum  of  Different  countres.

By: mojtaba kamaly

 

city-ravar

This Picture shows Ravar

 

carpet Ravar

This Picture shows ravar carpet 

 

Tower of silence in ravar

This Picture shows a Tower of silence in Ravar-sharifabad

 

Pomegranate in Ravar 

This Picture shows Pomegranate ravar-sharifabad

 


برچسب‌ها: ravar, desert, carpet, rug
راور تو را در خور نام بلندت خواهیم ساخت+عکس

راور تو را در خور نام بلندت خواهیم ساخت


برچسب‌ها: راور
تصاویر ازگیاهان و درختان محلی استان کرمان- شهرستان راور

گیاه کِبِرو

این گیاه در شهرستان راور وشهر های دیگر می روید که مردم راور به زبان محلی به آن کِبِرو می گویند.مردم راور از غنچه و میوه ی این گیاه ترشی درست می کنند.که ترشی بسیار خوش مزه ای می شود و برای بعضی از امراض نیز مفید می باشد.

 

درخت پَتک-ده شیب

این درخت که مردم راور به زبان محلی به آن پَتک می گویند. درنزدیکی خانه ی آقای آبادی پیشه در روستای ده شیب می باشدآقای آبادی پیشه می گوید قدمت این درخت 300سال است.


بناهای تاریخی استان کرمان-قلعه قهقهه-شهرستان راور+عکس

قلعه قهقهه شهرستان راور

قلعه قهقهه درنزدیکی شهرستان راوردراستان کرمان بنای مخروبه ای است که درحدود سه کیلومتری شرق راوردر نزدیکی روستای ده شیب واقع شده و جزء قدیمی ترین بناهای تاریخی راور به شمار می رود. آثار و بقایایی که از این بنا به جای مانده بیننده را به این حقیقت نزدیک می سازد که قرن ها از عمر آن می گذرد.(1)

منابع:

(1).کاربخش راوری-ماشاالله-راور شهری در حاشیه کویر-کرمان-مرکزکرمان
شناسی-1375

 

 


آداب و رسوم قدیم مردم راور-مهربه تاس انداختن به قول راوری ها(مار تاسو)

درشب چهار شنبه سوری،در منزل یکی از اهالی منطقه فرد خوش صدایی را دعوت نموده و عدّه ای دختر دم بخت که برای آینده خود نیّتی داشته اند،دور هم جمع می شده اندویک دوره(تُنگ)آب می کردند و هر کدام از دختر ها مهره ای به رنگی خاص می آوردند و برای بخت خود نیّت می کردند.سپس مهره ها را در دوره آب می انداختند ویک بچه نا بالغ دست در دوره می کرده(خواننده یا فرد خوش صدا یک بیت برایش می خوانده) ویک مُهر را درمی آورده ومُهر متعلق به هر کس که بوده است،یک بیت خوب وخوش یُمن یا یک بیت بدونامیمون و نامبارک.چنانچه بیت خوب بوده می گفته اند بختت باز است و به زودی به خانه بخت می روی و اگر بیت بد می آمده میگفته اند نیّتت خوب نیست. به عنوان مثال اگر خواننده این بیت را می خوانده خوش یمن بوده است.

                   قد و بالای رخشت را بنازم                 سر زلفِ بنفشت را بنازم

          همون وقتی که از حموم درآیی                 صدای نعل کفشت را بنازم 

                           نمونه ای از بیت بد یُمن

                         شبی که منزلم بود قلعه پل                 نسایی برهّ بود و مندلی گرگ

                      سلامم را به کل قربان رسانید                که گرگ ورگلّه زد آن برّ را برد

اغلب اشعاری که در این مراسم خوانده می شده است، مربوط به دو دل داده و عاشق بوده به نام نسایی و مَندَلی و جریان به این صورت بوده که فردی عاشق نسایی بوده است واو از پدرش کل قربان خواستگاری می کند. در همین حین فردی زور گو و قُلدُربه نام مَندَلی با تطمیع پدردختر(کل قُربان) نسایی را به عقد خود در می آورد وآن عاشق دل سوخته،مقداری نخود تهیه می کند و برای هر دانه ی نخود یک بیت می سراید که این ابیات مربوط به زمان خوشی و ناخوشی عاشق دل سوخته می باشد وهمین زمینه ی شناخت خوب و بد نیت بوده است. در آخرمجموع نخود ها دو من نیم شده است.

منابع:روح الامینی-فاطمه بیگم-تاریخ فرهنگ محلی کوهبنان-کرمان-سازمان آموزش وپرورش کرمان-1384


دخمه زرتشتیان شریف آباد-راور

 دخمه زرتشتیان شریف آباد-راور

 

     این دخمه در نزدیکی روستای شریف آباد بربالای تپه ای ساختمان مدوری وجود دارد که به دخمه زرتشتیان معروف است.این بنا خودبیانگر بعضی از حقایق تاریخی در مورد راور می باشد و آدمی را به واقعیت نزدیک می سازد که راور نیز سالهای قبل یکی از مراکز زرتشتی نشین بوده است.(1)دخمه که زرتشتیان به زبان خودشان آن را دادگاه می نامند و پارسیان هندوستان آن را (دخمو-Dakhmo)می خوانند در کتابهای انگلیسی Tower of silence یعنی (برج سکوت) نام گرفته محوطه ای است مدور که در بالای کوه تا تپه بلند ی واقع شده وغالبا" از آبادیهای اطراف چندین فرسخ فاصله دارد. دیوار اطراف دخمه را از سنگ و گچ یا سیمان و...می سازند ودر وسط دخمه چاه عمیق وسیعی حفر می کردند که استخوانهای مردگان درون آن می ریزند که زرتشتیان ایران آنرا (سراده یا استه دان ) یعنی (استخوان دان) می نامند.(2).علت استفاده از دخمه برای نگهداری مردگان به اعتقادات زرتشتیان بر می گردد زیرا آنها معتقد بودند که در صورت دفن جسد مرده در زمین خاک آلوده می شود وبدلیل احترام خاصی که برای خاک قائل بودند این کار را انجام نمی دادند که بعد ها بدلیل رعایت مسائل بهداشتی استفاده از دخمه برای دفن مردگان ممنوع شد.

اطلاعات بیشتردرمورددخمه گبری شریف آباد

منابع:

(1).کاربخش راوری-ماشاالله-راور شهری در حاشیه کویر-کرمان-مرکزکرمان
شناسی-1375

(2).مراسم و آداب زرتشتیان.218